Smart web development
for Mettom Payrolling

Mettom Payrolling vroeg Megawatt Advertising om een website die ze zelf via een CMS-systeem volledig kan aanpassen. Met de mogelijkheid om video, tekst en beeld naadloos te combineren in een grafisch ontwerp. Megawatt legde de vraag bij zijn vaste web development-partner FFFECT neer.

De website werd geprogrammeerd met bootstrap als frontend framework, aangevuld met een PHP web Laravel framework. Daardoor kan het CMS alle pagina’s aanpassen. Per pagina kan de gewenste template worden gekozen en per ‘blok’ is het mogelijk te kiezen voor diverse contentsoorten: video, beeld, tekst of een combinatie daarvan. Daarnaast kan de website eenvoudig worden uitgebreid. Alle opties die het CMS biedt, zijn vastgelegd via screencast.

Presenting
profiles
One on one
responsive coding
Facebook Instagram LinkedIn